Download borang kew pa 2 dan

Borang di dalam 1pp digunapakai mengikut format sedia ada upm page 336 kew. Untuk download, sila letakkan cursor di file yang diingini, klik pada anak panah biru, dan pilih download. Borang di dalam 1pp digunapakai mengikut format sedia ada upm page 2 36 lampiran b2 kew. Pa7 mengikut lokasi dan cetak untuk pengesahan pegawai penempatan dan memastikan kew. Borang berkaitan dengan pengurusan aset unit pengurusan. Borang permohonanan pergerakan pinjaman aset alih kew. Borang tatacara aset sk haji hussin dol, 08800 guar.

Borang kewpa baru 1pp buku panduan pengurusan kontrak 2015 closetutup about me. Pa12 sijil tahunan pemeriksaan harta modal dan inventori. Borang permohonan pergerakan pinjaman aset alih kew. Pa 12 sijil tahunan pemeriksaan harta modal dan inventori kew. Right after your first day at your firm you will have to file these borangs to 1 confirm the commencement of your pupillage and.

Pa16 kerajaan malaysia perakuan pelupusan pep aset alih kerajaan kementeraianjabatan. Pa 2 daftar harta modal butirbutir penambahan, penggantian dan naiktaraf bahagian b bil. Universiti teknologi malaysia daftar harta tetap fakultiptj unitmakmal. Daftar aset alih bernilai rendah kementerian jabatan. Borang pemilihan waktu berperingkat wp borang waktu berperingkat.

Sistem spa meliputi semua aspek pengurusan aset alih dan inventori berdasarkan tatacara. Borang kew pa 2 pengurusan aset alih kerajaan description. Muat turundownload borangborang kewpa baru 2016 1pp kementerian pendidikan malaysia oleh. Pa12 sijil tahunan pemeriksaan harta modal dan aset alih bernilai rendah. Enjin tarikh perolehan tarikh diterima no casis siri pembuat. Pa10 laporan pemeriksaan harta modal diisi oleh pegawai pemeriksa kementeriaan jabatan. Hospital bentong dan kementerian kesihatan malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang. Borang di dalam 1pp digunapakai mengikut format sedia ada upm page 236 lampiran b2 kew.

Pa 9 borang aduan kerosakan aset alih bahagian i untuk diisi oleh pengadu. Pa1 borang penerimaan aset alih download borang kew. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Panduan penggunaan borang baru pkk, kbk, bmb dan bmm 2015 kpm download senarai kelas. Pa9 borang aduan kerosakan aset alih kerajaan bahagian i untuk diisi oleh pegawai aset 1. Lampiran 5 borang permohonan pendahuluan wang runcit. Uitm172 borang pelupusan harta benda lebih rm20k seunit. Uitm171 borang pelupusan harta benda kurang rm20k seunit. Pa7 and make our shared file collection even more complete and exciting. Join our community just now to flow with the file kew. Memastikan senarai aset mengikut lokasi aset itu ditempatkan dan didaftarkan menggunakan kew. Borang tatacara aset alih kerajaan website of skfsa.

Tarikh butirantempohjaminankosrmnamadan tandatangan recommended. Kod nasionalkategorisub kategorijenis harga perolehanasalkuantiti tarikh diterim slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. This article is specifically for my peers who are just starting their pupillage. Di sini disediakan borang yang boleh diedit dan didownload dalam bentuk word. Cetak label dan pastikan label dilekatkan pada aset berkenaan.

Borang senarai aset alih kerajaan yang memerlukan senggaraan. Pa6 rekod pinjaman dan pergerakan aset alih borang kew. Koleksi borang kew pa dicatat oleh sk kampong chamek di 1. Nombor siri pendaftaran ptj yang mendaftar adalah kekal kerana aset tersebut milik bahagianunit asal. Siri pendaftaran jenis harta modal lokasi daftar kew pa2 keadaan harta modal. Modul pemeriksaan setiap aset yang didaftarkan wajib diperiksa sekurangkurangnya sekali setahun. Sayasyarikat memahami dan bersetuju dengan semua syaratsyarat yang ditetapkan. Pa15 surat pelantikan lembaga pemeriksa pelupusan aset alih universiti borang kew. Borang cuti tanpa gaji, separuh gaji dan cuti tanpa rekod 2015 kuatkuasa 1212015 24.

Pa11 laporan pemeriksaan aset alih bernilai rendah 103 ringkasan pemeriksaan harta modal dan aset. Pa3 hendaklah diserahkan kepada bahagianunit penerima. Borang permohonan bayaran insentif perkhidmatan kritikal bipk borang analisa perbandingan hargaborang permohonan bayaran insentif perkhidmatan kritikal bipk. Pa5 dengan secepat mungkin tidak melebihi tempoh enam 6 bulan mulai dari tarikh pekeliling ini dikeluarkan. Pa 10 borang aduan kerosakan aset alih bahagian i untuk diisi oleh pengadu. Pengurusan perolehan dan pengurusan aset pejabat pendidikan daerah bentong, pahang darul makmur tuesday, may 5, 2015 pelupusan. Pa2 borang penolakan aset alih download borang kew. Bahagian a kod nasional kategori sub kategori jenisjenamamodel buatan harga perolehan asal jenis dan no. Borang tatacara aset alih kerajaan website of skfsa jba3050.

Jabatan kehakiman syariah pahang memartabatkan kehakiman syariah dengan adil dan saksama di negeri pahang. Untuk membuka manamana file zip, sila ikuti langkah yang ditunjukkan dalam cara membuka fail zip. Tatacara pengurusan aset alih kerajaan pekeliling perbendaharaan. Bahagian a kod nasional keterangan aset kategori sub kategori jenis jenama model buatan harga perolehan asal rm jenis dan no. Borang laporan penerimaan aset alih kerajaan bab b pendaftaran kew. Klik browse untuk download kod aset spa dari pada fail yang anda telah download. Task dan rekod pemeriksaan perlu direkodkan di dalam modul ini.

1032 727 1088 229 661 427 831 442 833 699 1160 971 690 76 1327 1516 1498 1245 1359 1081 1121 693 519 516 294 1487 84 361 198 133